Gudsteneste Sæbø Kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:19.11.2017 - kl.11.00

Til:19.11.2017 - kl.12.30

Stad:Sæbø Kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 24. sundag i treeiningstida
Liturg: Kjell Johan Sekkingstad
Organist: John William Kay
Offerformål: Stefanusalliansen
Merknader: Temagudsteneste: Menneske er ikkje til sals
Nattverd
Dåp