Gudsteneste Tjorehagen

Praktisk informasjon

Frå:21.5.2017 - kl.11.00

Til:21.5.2017 - kl.12.30

Stad:Tjorehagen

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 6. sundag i påsketida
Liturg: Thor Asbjørn Sommerseth
Organist: Ingen behov
Prekentekst: Luk 18,1-8
Offerformål: Fjon fjellkyrkje og ungdomssenter
Merknader: Friluftsgudsteneste
Dåp