Gudsteneste Sæbø Kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:14.10.2018 - kl.11.00

Til:14.10.2018 - kl.12.00

Stad:Sæbø Kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 21. sundag i treeiningstida
Liturg: Thor Asbjørn Sommerseth
Organist: Gunnar Johan Hageberg
Prekentekst: Luk 16,19-31
Offerformål: Det Teologiske Menighetsfakultet
Nattverd