Søndagsskole på Manger

Praktisk informasjon

Frå:1.1.0001 - kl.00.00

Til:1.1.0001 - kl.00.00

Stad:Kyrkjestova på Manger

Arrangør:Radøy kyrkjelyd