Kva skjer i Radøy sokn?

Det er mange ulike aktivitetar og tilbod i soknet. Her vil du etter kvart kunne lesa litt meir om det vi har å by på.

Det skjer stadig meir i soknet som du kan vera med på! Sidan 2013 har vi utvikla eit stadig større tilbod til born og unge frå 0 til 18 år, som heiter trusopplæring.

Kyrkjeforeiningane er aktive i Sæbø og Manger; Radøy damekor er plassen for songglade damer; "Tysdagstreff" i Sæbø kyrkje er ein populær møtestad for vaksne i kyrkjelyden.