vaksen: kyrkjelydsarbeid

Det er mange ulike aktivitetar og tilbod i soknet.  Her vil du etter kvart kunne lesa litt meir om dei ulike satsingsområda. Sjå også sidene om Trusopplæring for tiltak for born og unge mellom 0 og 18 år.