Julenummeret av Radar er her

Julenummeret av kyrkjebladet vårt, Radar, kjem snart i postkassa di! Du kan også lesa bladet her på nettet allereie no!

I dette nummeret av bladet kan du lesa:
  • Nytt frå dagleg leiar
  • Juletrefest og nye tysdagstreff i Sæbø kyrkje
  • Barnas side
  • Kyrkjejubileet på Manger
  • Offer via Vipps
  • Gudsrikeleiken - trusopplæringstiltak i Manger kyrkjestove
  • Lutheråret 2017 
  • Innkomne offergåver
  • Familienytt
  • Gudstenesteliste

Hugs at du også finn tidlegare nummer av Radar her på nettsidene våre. Følg lenkja nederst på sida!