Nye satsar for kyrkjelege tenester i 2017

Radøy sokneråd har vedteke fylgjande nye satsar for kyrkjelege tenester for året 2017. For fullstendig oversikt sjå lenkjene nederst på denne sida.

Festeavgifter

  • Feste av grav pr.år (inntil 60 år): kr 350 pr.grav
  • Feste av grav pr.år (over 60 år): kr 700 pr.grav
  • Feste av særskilt grav (20 år): kr 7000

Utanbygds gravferder

  • Kistegrav: Kr 20 750 (inkl. 20 års festeavgift)
  • Urnegrav: Kr 13 875 (inkl. 20 års festeavgift)