Påskefeiring i Radøy 2017

I år samlast vi for å feira påskehøgtida i Sæbø kyrkje. Der vert det gudsteneste både Skjærtorsdag, Langfredag og 1.påskedag. Påskedag vert det servert frukost i kyrkja frå kl 0930.

 • Palmesundag 9.april kl 11. Gudsteneste i Manger kyrkje.
  Liturg: Kjell Sekkingstad
  Organist: Frode Skag Storheim
  Takkoffer til Misjonsalliansen

 • Skjærtorsdag 13.april kl 19. Gudsteneste i Sæbø kyrkje.
  Liturg: Kjell Sekkingstad
  Organist: William Kay
  Takkoffer til Diakoni og kyrkjemusikk i Radøy.
  Kveldsmat etter gudstenesta.

 • Langfredag 14.april kl 19. Pasjonsgudsteneste i Sæbø kyrkje.
  Liturg: Thor Asbjørn Sommerseth
  Organist: William Kay

 • Påskedag 16.april kl 0930. Påskefrukost i Sæbø kyrkje.
  Kl 11. Gudsteneste i Sæbø kyrkje.
  Liturg: Thor Asbjørn Sommerseth
  Organist: William Kay
  Takkoffer til kyrkjelyden sitt misjonsprosjekt i Estland.