Soknerådet

Soknerådet er eit råd samansett av soknepresten og 8 medlemmer valde for 4 år av og blant dei som har røysterett i soknet. Soknerådet har ansvar for å leggje til rette for kyrkjeleg undervisning, kyrkjemusikk og diakoni i soknet.

Desse er med i Radøy sokneråd:

 • Gunnar Kartveit (leiar 2018)
 • Grethe Lunde (nestleiar 2018)
 • Sølvi Helen Kvalheim Mjøs
 • Silje Kristin Ellingsen
 • Tore Morland
 • Kristen Kvalheim
 • Per Bjørkhaug
 • Kirsten Johanna Skage Mellingen
 • Mona Steiner Brekkan (vara)
 • Martine Haugland (vara)
 • Roald Hvidsten (vara)
 • Unni Hansen Marøy (vara)
 • Bjarnhild Myhre (vara)
 • Biskopen sin representant: Kjell Sekkingstad
 • Kommunen sin representant i fellesrådssaker: Else Marie Dale
 • Kommunen sin vararepresentant: Kirsti Gjetle Floen