Radar

Radar er namnet på kyrkjebladet vårt.  Bladet hadde 30-årsjubileum i 2015.

Alle er velkomne til å senda inn stoff til Radar, anten det er tekst eller bilete. Bruk gjerne vår epost adresse: organist@radoysokn.no   I redaksjonsnemnda sit William Kay (grafisk oppsett) og Grethe Lunde.

Radar vert distribuert av Wagner Service. Dersom du ikkje får bladet i postkassa, kan du sende ein mail til kyrkjekontoret. Dersom du bur på Radøy, kan du òg henta ein gratis kopi av bladet på kontoret.

Radar er finansiert av friviljuge gåver og annonseinntekter frå dei faste annonsørane våre. Giroblankett for innbetaling av bladpengar vert sendt ut saman med første nummeret av Radar kvart år.

Nederst på denne sida finn du lenkjer til tidlegare nummer av bladet.