Godly Play

Ein "leikande" måte å formidle bibelforteljingar på.

Godly Play er en metode som har vorte utvikla over lang tid og har røtene sine heilt tilbake til Maria Montessori. Godly Play er "multi-sensorisk", dvs. at alle sansane er stimulert for å lære. Norsk Lærar Akademi (NLA) har henta Godly Play til Noreg og tilpasse den til norske tilhøve og Den norske kyrkja.

Kyrkja ynskjer å hjelpa foreldre med dåpsløftet om at borna skal oppdragast in den kristne trua. Dei bibelske forteljingane ligg som grunnlag i personlig tru og i vår kulturarv og treng å formidlast vidare.

Ikkje noko er så fengande som ei god historie. Slik har og trua vår vorte vidareført, gjennom historiane om Guds folk, mennesker som vandra i ørkenen og som opplevde ting med Gud. Borna opplever ofte mykje glede og tilfredstillelse av å høyre desse forteljingane. Dei rører ved djupe spørsmål om meininga med livet, om døden, om glede og om mykje anna.

Ynskjer du å melde ditt barn på Godly Play? Trykk på ein av lenkjane og fyll ut skjema.