Gudsrikeleiken

Vi er glade for å kunne invitere barnet ditt til bibelforteljingar i kyrkje på Manger.

Gudsrikeleiken er ein "leikande" måte å formidle bibelforteljingar på. Metoden har vorte utvikla over lang tid og har røtene sine heilt tilbake til Maria Montessori. Gudsrikeleiken er "multi-sensorisk", dvs. at alle sansane er stimulert for å lære. Norsk Lærar Akademiet (NLA) har henta Godly Play (Gudsrikeleiken) til Noreg og tilpassa den til norske tilhøve og Den norske kyrkja.

Denne vår skal vi høyre mange fine forteljingar om Jesus. Den første samling er 21. februar. Nederst på sida kan du laste ned hele programm til våren 2017.

Samlingane er i kyrkjestova, i kyrkje på Manger. Vi begynner kl. 17.00 og avslutter med felleskvelds kl. 18.30. Da er foreldre også invitert.

Alle dei som fyller 6 får inbydelse i posten. Påmeldingsfrist er 14. februar.