Informasjon i høve korona og smittevern

SAKA VERT OPPDATERT! Sist oppdatert 03.01.21. Kyrkja ynskjer å vere ein stad for folk, både i kvardagen og no i denne tida. Vi fylgjer dei nasjonale, regionale og lokale råda i høve restriksjonar og smittevern.

SISTE NYTT:

03.01.21 kom det nye nasjonale tiltak som gjer at alle aktivitetar utanom gravferder er innstilt fram til 18.01.21. I gravferder er det maks lov å ha 50 personar til stades. Øvrige smittevernsreglar og restriksjonar gjeld framleis. Følg anvisningar i kyrkjene.

(Historikk arkiv under)

03.12.20 : Smittevernsrestriksjonar som kom 06.11.20 er framleis gjeldande og vil gjelde ut året 2020.

Fredag 06.11.20 kom det nye nasjonale restriksjonar i høve smittevern for Den Norske kyrkja. Det vil seie at frå måndag 09.11.20 kan det være maks 50 stk. deltakarar i kyrkja under kyrkjelege handlingar, som gudsteneste, dåp, vigsel og gravferd.

Øvrige smittevernsreglar som hand-desinfisering, 1-meters avstand, unngå klemming og handhelsing, unngå køar og samanstimling samt at ein bør halde seg heime om ein ikkje kjenner seg frisk gjeld framleis. Vær ute i god tid for å få plass.
Tilsette i kyrkja syter for desinfisering jamnleg.

Føring av namneprotokoll
Ordninga med namneprotokoll er eit pålegg frå myndigheitene i høve evt. smittesporing. Denne lista blir sletta etter 14 dagar.
Vi vil informere om at vi no nyttar underskift og at ALLE besøkande må skrive seg på denne lista. (Oppdatert 03.12.20)

Nye smittevernsrestriksjonar frå 15.06.20
Det blei frå 15.06.20 opna for å være 200 stk. under kyrkjelege handlingar. Dette med framleis skjerpa fokus på øvrige smittevernsreglar som handdesinfisering, 1-meters avstand, unngå klemming og handhelsing, unngå køar og samanstimling samt at ein bør halde seg heime om ein ikkje kjenner seg iform. Vær ute i god tid for å få plass. Tilsette i kyrkja syter for desinfisering jamnleg.

Føring av namneprotokoll
Ordninga med namneprotokoll er eit pålegg frå myndigheitene i høve evt. smittesporing. Denne lista blir sletta etter 10 dagar. Vi vil informere om at vi no nyttar underskift og at ALLE besøkande må skrive seg på denne lista. (Redigert 09.09.20)

Fredag 08.05.20 kom det oppdatert smittevernleiar for gudstenester og kyrkjelege handlingar frå Den Norske kyrkja sentralt. Noko som vil sei at det frå denne datoen er lovleg med 50 stk. samla ved kyrkjelege handlingar som gravferd, vigsel og dåp. Ansatte i kyrkja kjem utanom dette. Det er framleis strenge restriksjonar i høve smittevern som gjeld og avstand er satt til 1 meter. Andre smittevernreglar må også fylgjast for å oppfylle øvrige restriksjonar. 

Ta kontakt med kyrkjekontoret for å gjere ein avtale i høve dåp og vigsel.

Det er også komen eit krav om oversikt på kven som er tilstades på dei ulike arrangementa. Det skal førast namneprotokoll i høve føreskrift:

Covid-19-føreskrift §13 seier dette: «Arrangøren skal ha oversikt over kven som er tilstades, for å kunne bistå ved ein eventuell seinare smittesporing. Dersom det for å finne tilbake til deltakarane er naudsynt å nedtegne ein eigen oversikt, skal denne slettast etter 10 dagar.»

Vi vil legge fram lister som ein kan signere på ved alle kyrkjelege handlingar. Listene ligg i hovudinngong i kyrkjene og ein skriv seg på før ein kjem inn i kyrkjerommet.
Listene vil bli sletta/makulert etter 10 dagar. Takk for forståing og hjelp!

Tirsdag 28.04.20 blei det letta litt på dei strenge restriksjonane frå Sula kommune noko som vil sei at det frå denne datoen er lovleg med 50 stk. samla ved kyrkjelege handlingar som gravferd, vigsel og dåp. Det er framleis strenge restriksjonar i høve avstand som no er satt til 2 meter. Andre smittevernreglar må også fylgjast for å oppfylle øvrige restriksjonar. 

Ta kontakt med kyrkjekontoret for å gjere ein avtale i høve dåp og vigsel.

Frå fredag 20.03 er det komen strengare restriksjonar i høve gravferd og antal. Talet er no maks 20 personar, dette inkludert bemanning frå kyrkje og gravferdsbyrå!

Kyrkjekontoret vert frå måndag 16. mars stengt for publikum etter vedtak av Sula kommune om stenging av rådhuset. Tiltaket gjeld inntil vidare.

Frå tysdag 16.03 er det komen nye og strengare restriksjonar i høve arrangement - det er kun lov å være samla maks 25. stk. I gravferder så er talet på maks. 20 stk.

 

 

I følgje Sula kommune så er det frå 16.03 blitt gitt strenge restriksjonar i høve arrangement,
noko som vil påverke tilbodet i kyrkja:

Retningsliner frå Sula kommune:
Det er innført forbod mot arrangement og samlingar med over 25 personar.
https://www.sula.kommune.no/aktuelt/informasjon-om-koronaviruset.6802.aspx


Avlysing av arrangement 
Dette vedtaket gjer at vi frå 12.03 avlyser alle arrangement i regi av kyrkja, men at vi ynskjer å vere tilgjengeleg. 

Ynskjer ein kontakt med prest eller diakon i høve samtale så kan ein ta kontakt med kyrkjekontoret på telefon 70 19 96 00 eller ringe vakttelefonen vår: 408 48 923 så sett vi deg i kontakt med rette vedkommande.

Gravferd, vigsel og dåp
Gravferder, vigsler og dåp vil bli gjennomført som avtalt med nokre restriksjonar; då med maks. 20 stk. tilstade på desse arrangementa. Gravferder blir gjennomført "I Stillhet". Vi fylgjer råd og restriksjonar frå Sula kommune og regjeringa som blir oppdatert fortløpande.

Ring kyrkjekontoret på telefon 70 19 96 00 ved spørsmål.

Mvh 
Sula sokn

Kontaktinformasjon for Sula kyrkjelyd

Telefon
70 19 96 00
Tirsdag-fredag 10:00-14:00

E-post
kyrkjekontoret@sula.kommune.no

Kyrkjekontoret
Sloghaugvegen 13, Langevåg 
(Sula Rådhus)

Postadresse
Postboks 228
6039 Langevåg

Langevåg kyrkje
Råsa 41, Langevåg

Indre Sula kyrkje
Bjørkavågsvegen 46, Eidsnes

 

Gi ei gåve til Sula sokn >

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"