Familiegudsteneste med utdeling av bibler til 5. klassingar v/Kjell-Asle Børnes og Dag-Reidmar Pettersen (Musikk innslag: Betweenskor og Dag Pettersen, bass-gitar)

Praktisk informasjon

Frå:27.10.2019 - kl.11.00

Til:27.10.2019 - kl.12.30

Stad:Sund kyrkje

Arrangør:

Dåp

Musikk innslag: Song av Betweenskoret og Dag Pettersen (bass-gitar) Martin Børnes (trommer)

Takkoffer: Trusopplæringsarbeidet

Kyrkjekaffi!