Temagudsteneste Førde kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:26.4.2020 - kl.11.00

Til:26.4.2020 - kl.12.00

Stad:Førde kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3.s.i påsketida
Liturg: Ingvar Magne Vagstad
Organist: Gro Gunnarson
Prekentekst: Joh 10,11-18
Offerformål: Kirkens Nødhjelp
Merknader: Predikant: Dagfinn Høybråten frå Kirkens Nødhjelp. Kyrkjeskyss.
Nattverd