Koronatiltak i kirkene i Trondheim - Oppdatert med virkning fra 18.01. 2021

Smittevernrådene for Den norske kirke er oppdatert. Kirke-Norge har gjort oppdateringer/presiseringer pr. 18.01. 2021.

Rådene og retningslinjene fra myndighetene kan endre seg raskt. Vi vil oppdatere denne siden fortløpende. 

Smittevernveilederen for Den norske kirke er utarbeidet av Kirkerådet og KA i samarbeid med Bispemøtet og Norges kirkevergelag. Veilederen har vært drøftet med aktuelle fagforeninger på kirkelig sektor og hovedverneombudet for Den norske kirke.

Første versjon av samlet smittevernveileder ble lagt fram 16. juni. Den ble oppdatert 26. oktober og 6. november (med ikrafttredelse 9. november), 02.12. 2020, 04.01.2021 og ytterligere presiseringer er gjort 18.01. 2021.

Oppdatert regelverk pr. 18.01. 2021:

Mandag kveld kom det en oppdatert smittevernveileder fra Kirkerådet, og kommuneoverlegen har anbefalt at vi følger denne.

Smittevernveilederen finner du her

Det er ikke så mange forandringer, men noe som er veldig positivt, er at det nå åpnes for barne- og ungdomsaktiviteter, og at vi nå kan gjennomføre fysiske samlinger. Begrensningene ved fysiske samlinger er satt til følgende:

 • Inntil 10 personer innendørs, i tillegg til medvirkende, men inntil 20 personer i skolealder.
 • 200 utendørs, i tillegg til medvirkende.
 • Fortsatt tillatt med inntil 50 personer tilstede ved begravelse, i tillegg til medvirkende.

Trafikklys for kirkens barne-og ungdomsarbeid

Men først er det viktig å få frem at smittevernveilederen i punktet 2.4, som omhandler kirkas barne- og ungdomsarbeid, har fått trafikklys. Dette er i tråd med det som gjelder for barnehager og skoler. For Trondheims del er vi nå på gult nivå, der følgende regler gjelder:

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Hele skoleklasser regnes som en kohort
 • Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Holde avstand i pauser/friminutt

 

Presiseringer gjort 04.01. 2021:

 • Forbud mot flere enn 50 deltakere i begravelse, og ti deltakere på andre arrangement.
 • Anbefaling om at planlagte gudstjenester, samlinger og faste aktiviteter for alle aldersgrupper holdes digitalt eller avlyses til og med 18. januar.
 • Unntaksvis kan små enkeltsamlinger eller seremonier med inntil ti deltakere gjennomføres når man lokalt vurderer at det er nødvendig (for eksempel dåp, vigsel, diakonale tiltak/sjelesorg, innspilling av digital gudstjeneste o.l.).
 • Innstramminger for kirkevandringer
 • Selv om det ikke innføres strengere regler om utendørs arrangementer nå, anbefaler kirkens ledelse å unngå dette de neste to ukene for å bidra til færre sosiale møtepunkt.

Last ned: Oppdatert smittevernveileder (pr. 04.01.21 kl. 18.30) [word] [PDF]

Presiseringer gjort 02.12. 2020:

 • 2 meters avstand ved innendørs salmesang. Utendørs holder det med 1 meter.
 • Kirkevandringer regnes som arrangement med maksimalt 50 deltakere i kirken samtidig med krav til registrering.
 • Åpne kirker uten aktiviteter regnes ikke som arrangement og har ikke krav om registrering.
 • Antall medvirkende skal være begrenset til det som er nødvendig for å gjennomføre arrangement. For at kor/musikere skal telle som medvirkende, må de ikke sitte sammen med eller blandes med øvrige deltakere og holde minst 2 meters avstand til andre deltakere.
 • Det er vesentlig mindre smitterisiko ved utendørs arrangementer. Disse kan avholdes med 200 deltakere på avgrenset område (avgrenses med tau, sperrebånd e.l.).

Dette er noen av endringene som trådte i kraft 9. november:

 • Maks 50 deltakere på gudstjenester og kulturarrangementer i kirken fordi denne ikke har fastmonterte stoler, ref. regjeringens definisjon.
 • Maks 20 deltakere på private sammenkomster som familieselskap, vennefester, julebord o.l. i leide/lånte lokaler.
 • Kirkerådet og KA anbefaler at fysiske samlinger utover forordnede gudstjenester, avtalte kirkelige handlinger (dåp og bryllup) og gravferdsseremonier avlyses ut november måned. Dette må likevel vurderes og besluttes lokalt ut ifra den lokale smittesituasjonen.
 • Nattverd, lystenning o.l. frarådes for å redusere bevegelse i rommet. Ofring bør skje med Vipps e.l. Dette må likevel vurderes lokalt og ut fra den lokale smittesituasjonen.
 • Oversikt over deltakere skal nå oppbevares i 14 dager.

Smittevernet ved virksomhet i Den norske kirke bygger på fem hovedprinsipper:

 • Syke personer skal ikke delta på fysiske samlinger.
 • Gode rutiner for hygiene, håndvask og renhold.
 • Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr.
 • God avstand mellom alle som deltar.
 • Tilstrekkelig bemanning til stede.

 Smittevernsveileder - Bransjestandard for Den norske kirke

Oppdaterte personantall for kirker og kapeller for Kirkelig fellesråd i Trondheim fra 12.12. 2020

Innføring av regelen om 2 meters avstand i alle retninger mellom deltakere i gudstjenester og kirkelige handlinger får naturlig nok konsekvenser for mange av våre kirkebygg. For de fleste bygg innebærer dette i utgangspunktet en begrensning på antall som kan delta i gudstjenester langt under maksantallet på 50. Situasjonen er ganske kritisk for gjennomføringen av både gudstjenestene julekvelden og gravferder fremover. Smittetrykket i Trondheim er uoversiktlig og må tas på alvor.

Vedlagte oversikt (se lenke nederst) over maksimalantall i den enkelte kirke er basert på 2 meters regelen og at alle sitter alene. Vi vet at personer som kommer fra samme husstand ikke trenger å sitte med to meters avstand, men det må være to meter mellom hver «familie/kohort». Hvor store hver «kohort» er og dermed hvor mange som faktisk kan få plass i gudstjenesten er det umulig å forutsi. Sannsynligvis kan det variere fra gudstjeneste til gudstjeneste, men for alle gudstjenester vil det nok være flere enn vedlagte oversikt. Kanskje kan det ende med 50 selv om utgangspunktet er lavere.

Antallsbegrensningene i kapellene er svært utfordrende når det gjelder gravferdsseremonier. Her må det til et samarbeid mellom servicekontoret, gravferdsbyråene og de pårørende for å etablere en oversikt som samsvarer med retningslinjene. Det kan eksempelvis bli behov for at enkelte gravferder bør flyttes til kirker med bedre plass.

Oversikt over maksimalantall i det enkelte kirkebygg basert på 2-meters regelen og at alle sitter aleine gjeldende fra 12.12.2020

Kontaktinformasjon for Kirkelig fellesråd i Trondheim

Besøks- og leveringsadresse:
Munkegata 6, Trondheim

Post- og fakturaadresse:
Kirkelig fellesråd i Trondheim,
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim
E-postadresse:
post.trondheim@kirken.no

Hjemmeside: www.kirken.no/trondheim

Org.nr. 976 998 294

Åpningstider:
Mand. - fred. 08.30 -15.00
Felles sentralbord: Tlf. 994 36 000
Åpent mand., onsd., torsd. og fred. kl. 08.30 - 14.30
og tirsd. kl. 08.30 -13.30

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"