Familiegudsteneste Bergsdalen kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:8.12.2019 - kl.16.00

Til:8.12.2019 - kl.17.00

Stad:Bergsdalen kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. sundag i adventstida
Liturg: Frode K
Organist: Anton
Prekentekst: Joh 14,1-4
Offerformål: Stefanusalliansen
Merknader: Lysmesse med born og unge. Lysglobe vert overlevert og teken i bruk. Kyrkjekaffi.
Nattverd