Friluftsgudsteneste Messehagen på Dale

Praktisk informasjon

Frå:13.6.2021 - kl.12.00

Til:13.6.2021 - kl.13.00

Stad:Messehagen på Dale

Arrangør:

Dag i kyrkjeåret: 3. sundag i treeiningstida
Liturg: Edvard Bø, Frode Kvamsøe
Organist: Ruben
Preiketekst: Joh 1,35-51
Offerformål: Sjømannskyrkja
Merknader: ^'Fest på kjerka^' i Messehagen på Dale, med deltaking frå Sjømannskyrkja og konfirmantane i Bergsdalen, Dale, Stamnes, og Vaksda sokn. Kyrkjekaffi.