AVLYST Gudsteneste med nattverd Dale kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:24.1.2021 - kl.18.00

Til:24.1.2021 - kl.19.00

Stad:Dale kyrkje

Arrangør:

Dag i kyrkjeåret: 4.s.i opb.tida
Liturg: Frode K
Organist: Ruben
Preiketekst: Joh 9,1-7.35b-38
Offerformål: Kyrkjelydsarbeidet
Merknader: Kyrkjekaffi - og årsmøte for Dale sokn etter gudstenesta.
Nattverd