Gudsteneste med nattverd Nesheim kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:8.11.2020 - kl.11.00

Til:8.11.2020 - kl.12.30

Stad:Nesheim kyrkje

Arrangør:

Dag i kyrkjeåret: 23. sundag i treeiningstida
Liturg: Edvard
Organist: Ruben
Preiketekst: Mark 10,28-31
Offerformål: Kyrkjemusikalsk verksemd
Nattverd