Småbornsong (1-5 år)

Praktisk informasjon

Frå:1.1.0001 - kl.00.00

Til:1.1.0001 - kl.00.00

Stad:Vaksdal kyrkje

Arrangør:Vaksdal kyrkje

Opplevelsesrike samlingar for småborna. Babyar kan vera med på desse samlingane òg, men ein tilrettelegg mest for dei som er større. Alle samlingane vert leia av trusopplærar Kristin Straume Audestad. Meir info på Facebook-gruppa Babysong, lunsjtreff og småbornssong i Vaksdal.