Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Grønne fellesråd

Mange kirkelige fellesråd har små ressurser og kan ha problemer med å kunne prioritere en sertifisering som Miljøfyrtårn. Men de kan likevel ha et ønske om å jobbe aktivt med miljø og klima, og de er viktige å ha med på laget!

De inviteres derfor til å være et grønt fellesråd og en integrert del av samarbeidsavtalen med Miljøfyrtårn. De vil kunne etablere klima- og miljøledelse ved å melde seg inn i ordningen og å foreta en miljøkartlegging, og siden ved årlig å rapportere til kirkens miljødatabase på det kriteriesettet («bransjekrav») som er utarbeidet for de grønne fellesrådenes virksomhet. Denne rapporteringen kan tjene dem selv som en enkel miljørapport for egen virksomhet og overfor sitt bispedømmeråd. Disse fellesrådene vil ikke bli kontrollert og sertifisert av en tredjepart. De vil derfor heller ikke kunne betegne seg som en selvstendig miljøfyrtårn-virksomhet.

30 (+) Miljøfyrtårnsertifiserte fellesråd

Det tilstrebes at noen fellesråd i hvert bispedømme, deriblant særlig de med flest ansatte, størst aktivitet, drift og tilsvarende klimagassutslipp blir sertifisert som Miljøfyrtårn.

Kirkens klimafotavtrykksanalyse viser at 30 store fellesråd, fordelt over hele landet, sammen med bispedømmene og Kirkerådet, står for over halvparten av kirkens totale klimagassutslipp.

Med Grønn kirke -Miljøledelse i praksis skal det bli både enklere og billigere for fellesrådene å bli miljøfyrtårn. Også en del mindre fellesråd har sett fordelen ved å være miljøfyrtårnsertifisert. Tallet på sertifiserte enheter kan gjerne på sikt bli større, og en deltakelse som grønt fellesråd i første omgang kan bli et skritt på denne veien.

Som alle andre miljøfyrtårnbedrifter rapporterer disse sertifiserte fellesrådene, samt Kirkerådet og bispedømmerådene, hver for seg sitt arbeid årlig til Miljøfyrtårns rapporteringssystem. Dermed blir dataene automatisk del av den kirkelige miljødatabasen som er lokalisert der.

 

Kontaktinformasjon for Den norske kirke, Kirkerådet

Kirkerådet, postboks 799 Sentrum, 0107 Oslo

Tlf.: 23 08 12 00

Epost: post.kirkeradet@kirken.no

Redaktør: Ingeborg Dybvig

Digital redaktør: Svend Ole Kvilesjø

Nettsiden gronnkirke.no er en videreføring av samarbeidsprosjektet Skaperverk og Bærekraft som ble avsluttet i 2016.