Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Kirkerådet og bispedømmerådene

Kirkerådet har ansvar for å følge opp Kirkemøtets vedtak og derved å legge til rette for at kirkens klimameldingen blir en samhandlingsplan for hele kirken.

Dette innebærer bkant annet å samordne arbeidet på feltet med tilrettelegging, koordinering og veiledning overfor bispedømmene, fellesrådene og menighetene. Det betyr bl. a. materiellutvikling, kursing og oppfølging av ressurspersoner og nettverk, samt kontakt og samarbeid med eksterne aktører både nasjonalt og internasjonalt. De er avtalepartner med Stiftelsen Miljøfyrtårn i dette samarbeidet og bærer kostnader for ordningen generelt. Kirkerådet etablerer en felles arbeidsgruppe med bispedømmekontorene, KA og Norges Kirkevergelag som følger opp samarbeidet. KA samarbeider i dette med Kirkerådet om en rekke konkrete delprosjekter, særlig rettet mot kirkebygg.

Ved selv å være sertifisert som «hovedkontor»[1] under Miljøfyrtårn skal Kirkerådet avlaste alle underliggende enheter. Særlig for dem som selv vil bli miljøfyrtårn-sertifisert, vil dette bli både enklere og billigere. For grønne menigheter og grønne fellesråd sikrer dette deltakelse i ordningen uten kostnader og uten å måtte bli sertifisert som egen enhet. (Men de vil da heller ikke kunne bruke Miljøfyrtårn-merket som «label» for sin egen virksomhet).

Bispedømmekontorene – sertifiserte regionale knutepunkter

Bispedømmene forvalter ordningen regionalt ved å utfordre, støtte og veilede menigheter og fellesråd i sitt bispedømme. De blir bindeleddet til Kirkerådet.

Avtalen med Miljøfyrtårn krever at bispedømmekontorene selv er sertifisert som Miljøfyrtårnenhet. De får tilgang til den kirkelige miljødatabasen i sitt eget bispedømme og kan bruke den som verktøy i sitt veilednings- og oppfølgingsarbeidet.

Mangeårig erfaring med oppfølging av grønne menigheter viser at det er et stort behov for gode veiledere og ressurspersoner. Derfor tas det sikte på å kurse egne veiledere og kontaktpersoner i hvert bispedømme. Det er et mål at man på sikt vil ha kyndige personer i hele landet, både blant frivillige og ansatte, til å kunne følge opp grønne menigheter og grønne fellesråd.[1] Miljøfyrtårns bransjekrav 72 Hovedkontor  

Kontaktinformasjon for Den norske kirke, Kirkerådet

Kirkerådet, postboks 799 Sentrum, 0107 Oslo

Tlf.: 23 08 12 00

Epost: post.kirkeradet@kirken.no

Redaktør: Ingeborg Dybvig

Digital redaktør: Svend Ole Kvilesjø

Nettsiden gronnkirke.no er en videreføring av samarbeidsprosjektet Skaperverk og Bærekraft som ble avsluttet i 2016.