Kirkepartner IKT har inngått ny tjenesteavtale for sambandslinjer

Den norske kirke har behov for et felles nett for samhandling med god funksjonalitet og kvalitet.

Kirkepartner IKT har gjennom et anskaffelsesløp evaluert flere leverandører.

Etter evaluering og scoring ble Atea AS valgt som leverandør. Atea leverer tjenestene via sin underleverandør Broadnet.

"I anskaffelsesprosessen har Kirkepartner IKT i tillegg til pris, vektlagt funksjonalitet, erfaring, kompetanse, oppetid, og dekningsgrad i landet, sier Inge Mauseth, daglig leder i Kirkepartner IKT AS.

Salgsdirektør i Atea, Peter Bjerkeseth uttaler:

«Kirkepartner IKT er en svært viktig kunde hos Atea, og det er forankret i ledelsen at fokus og oppfølging fra Atea sin side skal være deretter. Dette blant annet gjennom god oppfølging, god dialog og prioritert tilgang på ressurser og spesialkompetanse fra Atea sin side. Kirkepartner IKT og Atea kjenner hverandre godt som følge av samhandling i eksisterende avtaler og leveranser, og vi har sammen lagt til rette et godt fundament for et langsiktig og fruktbart samarbeid.»

Alle enheter i Den norske kirke kan gjøre avrop på denne avtalen. Ta kontakt med oss for å finne ut hvilket samband som passer best til din organisasjon.

Kontaktinformasjon for Kirkepartner IKT AS

Besøksadresse:

Kirkepartner IKT AS

Fred Olsens gate 1

0152 Oslo

Postadresse:

Kirkepartner IKT AS

Postboks 535 Sentrum

0105 Oslo

Kontaktinformasjon:

Telefon: 23 08 18 00

E-post: post@kirkepartner.no

Org.-nr.: 999 655 823