Rammeavtaler for lokale fagsystemer

Kort informasjon til alle kirkeverger om arbeidet med inngåelse av rammeavtaler for lokale fagsystemer

Kirkerådet, KA og Kirkepartner IKT har, med bidrag fra fellesråd i Haugesund, Bærum, Oslo og på Gjøvik, gjennomført anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtaler for lokale fagsystemer i Den norske kirke. I konkurransen mottok Kirkepartner IKT fire anbud fra fire leverandører. Etter gjennomført evaluering er alle leverandører kvalifiserte og tildelt rammeavtaler på følgende systemområder:

 Tabell rammeavtaler

Alle leverandører er meddelt beslutningen om tildeling. Planen er å signere rammeavtaler med de valgte anbyderne etter utløpet av karensperioden 12 oktober.

Det blir sendt ut mer informasjon til fellesrådene om det videre arbeidet for å pilotere og innføre fagsystemer som en del av det totale løsningslandskapet i Dnk.

Så langt rettes stor takk for alle nyttige bidrag til deltakerne i styringsgruppen og prosjektgruppen.

Kontaktinformasjon for Kirkepartner IKT AS

Besøksadresse:

Kirkepartner IKT AS

Fred Olsens gate 1

0152 Oslo

Postadresse:

Kirkepartner IKT AS

Postboks 535 Sentrum

0105 Oslo

Kontaktinformasjon:

Telefon: 23 08 18 00

E-post: post@kirkepartner.no

Org.-nr.: 999 655 823