Trygg og sikker lagring gjennom Kirkepartner IKT

I den senere tid har det vært oppmerksomhet i media om lagring av persondata, spesielt hvor data lagres og hvem som har tilgang til dataene. I Safe Harbour dommen av 6. oktober har EU domstolen slått fast at det er ulovlig å lagre persondata utenfor EØS området hvor dette skjer i skytjenester på en måte som flere aktører gjør i dag.

Over hundre virksomheter blir i disse dager kontaktet av Datatilsynet fordi de har meldt fra om at overføring av personopplysninger har skjedd på grunnlag av Safe Harbor. Sannsynligvis er det langt flere virksomheter som overfører personopplysninger til USA, men som ikke er kjent for Datatilsynet. Mange virksomheter er helle ikke klar over hvor deres data blir lagret når de benytter skytjenester.

De som har valgt Kirkepartner IKT som driftsleverandør kan være trygg på at deres data er lagret i Norge, og forvaltes av medarbeidere i Kirkepartner IKT i henhold til norsk og EØS lov og regelverk.

Kirkepartner setter sikkerhet høyt ettersom våre kunder behandler en rekke sensitive data. Kirkepartners moderne infrastruktur bidrar til en høy sikkerhet for våre kunder. Eksempelvis benyttes en sikker pålogging med to faktor autentisering og kryptering.

Alle Web tjenester Kirkepartner drifter nås via HTTPS for sikrere autentisering/kryptering ved bruk av digitale sertifikater.

Vi utfører jevnlig en rekke kontrollrutiner for å sikre at sikkerheten er tilfredstillende ivaretatt. Eksempelvis blir det kjørt sårbarhetstesting utenfra og inn mot vår brannmur.

Ved å ha Kirkepartner IKT som driftsleverandør har den aktuelle enhet i Den norske kirke et eget fagmiljø å trekke på for å ivareta sitt behov for IT sikkerhet. Et eget sikkerhetsutvalg som representerer Kirkepartners kunder er med å vurdere nivå på sikkerheten utover det som fastsettes av lov og annet regelverk.

Sikkerhet har alltid en pris, men kostnaden ved manglende sikkerhet kan fort bli høy.

Kontaktinformasjon for Kirkepartner IKT AS

Besøksadresse:

Kirkepartner IKT AS

Fred Olsens gate 1

0152 Oslo

Postadresse:

Kirkepartner IKT AS

Postboks 535 Sentrum

0105 Oslo

Kontaktinformasjon:

Telefon: 23 08 18 00

E-post: post@kirkepartner.no

Org.-nr.: 999 655 823