Lønn og regnskap

Den norske kirke har inngått rammeavtale på Lønn og regnskapstjenester fra Tet. Avtalen omfatter både system og lønn og regnskapstjenester

For å ivareta lønns-, personal- og regnskapstjenester benyttes systemet Xledger.

Tet med Xledger vant den nasjonale anbudskonkurransen i sterk konkurranse med andre ledende leverandører av lønn og regnskapstjenester.   

Avtalen innebærer at det vil være mulig å bare kjøpe programvare og drift av løsningen «i skyen». Utover dette kan en også kjøpe regnskaps og lønnstjenester fra Tet på toppen.

Avtalen som er inngått er den eneste som alle fellesråd i Den norske kirke kan benytte uten selv å måtte gå ut med egne offentlige anbud etter Lov om offentlige anskaffelser. Dette er kostnadsbesparende for de som trenger å anskaffe denne type tjenester eller programvare. Anskaffelseskostnaden er tatt sentralt i Dnk og blir ikke belastet fellesrådene som benytter seg av avtalen.  

De første enheter i Dnk som benytter avtalen er Kirkerådet og bispedømmekontorene. Av fellesrådene er Haugesund først ute.

Bruk av avtalen forutsetter at fellesrådet er medeier av Kirkepartner AS. Medeiere av Kirkepartner vil også kunne benytte seg av andre rammeavtaler for Dnk som Kirkepartner eller Kirkerådet har etablert.

Bruk av Xledger og tjenester fra Tet fordrer ikke at fellesrådet har driftstjenester fra Kirkepartner IKT, men brukere som benytter Kirkepartner Basis vil slippe egen pålogging (singel sign on).

For mer informasjon om TET og Xledger, se linker under.

Ønsker du mer kjennskap til Den norske kirkes avtale på lønn og regnskap, og hva TET kan bidra med. Ta direkte kontakt med TET på telefon 95 17 35 63 Berit Rongsjord eller e-post br@tet.no

Kontaktinformasjon for Kirkepartner IKT AS

Besøksadresse:

Kirkepartner IKT AS

Fred Olsens gate 1

0152 Oslo

Postadresse:

Kirkepartner IKT AS

Postboks 535 Sentrum

0105 Oslo

Kontaktinformasjon:

Telefon: 23 08 18 00

E-post: post@kirkepartner.no

Org.-nr.: 999 655 823