Rammeavtaler

Kirkepartner gjennomfører anskaffelsesprosesser på vegne av alle Kirkepartners kunder. Anskaffelsene skjer i tråd med Lov og forskrift om Offentlige anskaffelser.

Dette innebærer at våre kunder ikke bare ivaretar formelle krav til alle anskaffelser, men også sparer tid og kostnader på å oppnå gode avtaler. Kostnadsbesparelser oppnås ikke minst som følge av at avtalene er fremforhandlet for alle virksomhetene i Den norske kirke. Eksempel på avtaler er:

  • IKT Utstyr (PC, skjermer, tastatur, mm)
  • Konsulenttjenester innen IKT (ledelse, prosjektledelse, kvalitetssikring, test, kravspesifikasjon, mm.)
  • Programvare
  • Lokale fagsystemer for kirkelige handlinger, gravplass mm
  • Elektronisk saksarkiv med møteløsning
  • Sambandslinjer
  • Telefoni

For mer informasjon om avtalene. Se intranett eller ta kontakt med oss pr. telefon eller bruk vårt skjema

Kontaktinformasjon for Kirkepartner

Besøksadresse:

Kirkepartner

Fred Olsens gate 1

0152 Oslo

Postadresse:

Kirkepartner AS

Postboks 535 Sentrum

0105 Oslo

Kontaktinformasjon:

Telefon: 23 08 18 00

E-post: post@kirkepartner.no

Org.-nr.: 911 625 504