Telefoni

Kirkepartner IKT har sammen med Knif inngått avtale med Get TDC på telefon. Denne vil gi alle kunder av Kirkepartner og/eller Knif medlemmer mulighet til å inngå mobiltelefoniavtale og andre telefoniløsninger som bidrar til økte samhandlingsgevinster

Get TDC leverer en skybasert bedriftsnettløsning, fast- og mobiltelefoni, samt opsjonsmuligheter på å levere Get mobil. Get TDC gir mulighet til å få:

  • Telefoniløsning med bucketprising, som betyr at alle brukere har én felles datakvote som fordeles etter behov i virksomheten. Løsningen gjør at man slipper problemer med overforbruk og negative overraskelser på faktura.

  • Nye skybaserte tjenester til passet behov – krever ingen investeringer for å komme i gang

  • Bedriftsnett med profesjonell sentralbordløsning som håndterer samtalestyring til køer og servicenummer, integrasjoner mot kalender, opplysningstjenester og SMS, alt levert i et elegant grensesnitt for betjening av løsningen

  • Privatabonnementer for ansatte og frivillige som kan knyttes til bedriftsløsningen

Avtalen inneholde mulighet til å benytte tilbyders sentralbordløsning knyttet opp mot mobiltelefoni og fastnett. Kirkepartner IKT vil benytte denne opsjonen til å kunne tilby som ny tjeneste integrert med Kirkepartner Basis, med Skype og Outlooks kalender og adresseregister. Med dette oppnås det som blir betegnet som samordnet kommunikasjon hvor en integrerer telefon, videokonferanse, chat og skjermdeling i én felles løsning med Microsoft Skype for Business. Dette vil bidra til at en kan jobber dere enklere - uansett om man er på kontoret, hjemmekontor, på reise eller ute. Dette vil gi en bedre samhandlingsplattform internt hos Kirkepartners kunder og muliggjøre ytterligere effekter internt i Den norske kirke uavhengig av hvor den ansatte måtte befinne seg. En slik løsning vil kunne bidra til økt service, lette tilgjengeligheten og gi økt kvalitet på informasjon som gis til medlemmer og publikum. Denne tilleggstjenesten forventes å kunne tilbys fra våren 2017.

 

Flere ser på dette som en viktig tjeneste å få dekket. Dette gjelder både eksisterende Basiskunder hos Kirkepartner IKT og de som i den senere tid har tegnet avtale om å overføre driften til Kirkepartner IKT. Ved å være på denne fellesavtalen kan også flere fellesråd, for eksempel innen et prosti, få etablert felles overordnet sentralbord i tillegg til et lokalt (som kanskje har begrenset åpningstid). Det samme gjelder alle enhetene i det nye rettssubjektet Den norske kirke.

Kirkepartnerkunder vil i løpet av 2017 få sentralbord integrert med Kirkepartnerplattformen som en egen tjeneste uten at kunden selv vil måtte stå for en teknisk implementering.

Ta kontakt med Kirkepartner  IKT ved ønske om å få sentralbord integrert med Kirkepartner Basis. For bestilling av mobilabonnementet og øvrige tjenester fra Get TDC se kontaktinformasjon på Kirkebakken (Den norske kirkes intranett).

 

Kontaktinformasjon for Kirkepartner IKT AS

Besøksadresse:

Kirkepartner IKT AS

Fred Olsens gate 1

0152 Oslo

Postadresse:

Kirkepartner IKT AS

Postboks 535 Sentrum

0105 Oslo

Kontaktinformasjon:

Telefon: 23 08 18 00

E-post: post@kirkepartner.no

Org.-nr.: 999 655 823