Om kirkeåret

Jesu liv gjorde inntrykk. Samme hva man tror om han, teller vi den dag i dag årene etter hans fødsel. Vi snakker om en tid "før Kristus" og en "etter Kristus".

Kirkeåret starter ikke 1. januar, men 1. søndag i adventstiden. Adventstiden er en forberedelsestid til julen, - feiringen av at Jesus ble født.

Kirken minnes hvert år de viktigste hendelsene i Jesu liv. Disse hendelsene er grunnleggende for alle som tror på ham. Derfor har det utviklet seg en egen årskalender som kalles kirkeåret. Året følger Jesu liv og gjerning i den rekkefølgen som evangeliene forteller om.

Sentralt står de tre store festene, jul, påske og pinse, som preger omtrent halvparten av året. Den andre halvparten kalles det «festløse halvår», hvor kirken kan konsentrere seg om bibeltekster knyttet til vekst og modning.

Kirkeåret sørger for at hele historien om Jesus fortelles og gjenoppleves hvert eneste år i kirken.

Det som styrer de bevegelige helligdagene er påsketidspunktet. Påskedag er definert som «første søndag etter første fullmåne etter vårjevndøgn».