Styringsgruppas sluttrapport 2003-2008

I oktober 2008 ble Styringsgruppas rapport "Når tro deles" fra Trosopplæringsreformens forsøks- og utviklingsfase presentert. Rapporten ble lagt fram for Kirkemøtet 2008.

Her er rapporten publisert som en rekke pdf-filer.

Forord: REFORM UTEN SIDESTYKKE
- Ikke siden innføringen av konfirmasjonen i 1736 har det foregått en tilsvarende reform i Den norske kirke, skriver biskop Helga Haugland Byfuglien i forordet til styringsgruppas rapport. Hun har vært leder av Styringsgruppa.
   
DEL 1
REFORMENS BAKGRUNN, OPPSTART OG ORGANISERING
 
1. Bakgrunn for trosopplæringsreformen
2. Sentrale føringer ved trosopplæringens oppstart
3. Igangsetting, organisering og drift av reformen
4. Etablering av forsøks- og utviklingsarbeidet
5. Oppstart av regionale og nasjonale prosjekter
6. Ressursbruk og økonomiforvaltning
    
DEL 2
UTVALDE FOKUS FRÅ FORSØKS- OG UTVIKLINGSARBEIDET

1. Fornya forståing av barn og unge
2. Frivillig medarbeidarskap i prosjekta
3. Rekruttering og kompetanse
4. Tilrettelagt trusopplæring for barn og unge med særskilde behov
5. Trusopplæringsreforma i eit kjønnsperspektiv
6. Samisk trosopplæring
7. Kommunikasjon
8. Trusopplæring og religionsdialog
9. Utvikling av faglege nettverk
10. Trusopplæring som samarbeidsprosjekt
    
DEL 3
OPPSUMMERING OG KRITISKE FAKTORER

Utvikling etter 2003
    
DEL 4
ANBEFALING FOR VIDEREFØRING AV TROSOPPLÆRINGSREFORMEN

Trosopplæringsreformen i et tiårsperspektiv
    
DEL 5
GRUNNLAG FOR EN FORNYET TROSOPPLÆRING

Bakgrunn for planarbeidet
1. Introduksjon
2. Vi deler
    
DEL 6
PROSJEKTKATALOG

Menighetsprosjekter
Forsøk 2008
      
DEL 7
REGIONALE OG NASJONALE PROSJEKTER