Biskopene vil ha Anne-May Grasaas som kollega

Flertallet blant biskopene ønsker seg domprost Anne-May Grasaas som ny kollega i Oslo.

De 12 biskopene har nå uttalt seg om hvem de ønsker som ny biskop i Oslo bispedømme. Deres avstemning er som følger:

Anne-May Grasaas, 8 førstestemmer, 1 annenstemme, 3 tredjestemme.
Kari Veiteberg, 2 førstestemmer, 6 annenstemmer, 4 tredjestemmer.
Sturla Johan Stålsett, 2 førstestemmer, 5 annenstemmer, 5 tredjestemmer.

Bispedømmerådet i Oslo leverte 5. september denne prioriterte listen over hvem de ønsker seg som ny biskop i Oslo:
1. Kari Veiteberg
2. Sturla Johan Stålsett
3. Anne-May Grasaas

Etter sommerens avstemningsrunde blant menighetsråd og kirkelig ansatte i Oslo bispedømme og blant landets proster og teologiske professorer stod disse tre igjen som kandidater til ny biskop i Oslo:
Kari Veiteberg, bymisjonsprest ved Bymisjonssenteret Tøyenkirken; Anne-May Grasaas, domprost i Oslo og Sturla Johan Stålsett, professor ved Det teologiske menighetsfakultetet.

På Kirkerådets møte 13.-15. september i Oslo skal det tilsettes ny biskop i Oslo bispedømme. Valget står altså mellom de tre som fikk størst oppslutning i sommerens avstemningsrunde.

Stillingen som biskop i Oslo blir ledig etter at biskop Ole Chr. Kvarme går av i slutten av september. Kvarme som har vært biskop i Oslo bispedømme siden 2005, hadde sin avskjedsgudstjeneste i Oslo domkirke 3. september 2017.