Be om fred og forsoning mellom Nord- og Sør-Korea

Atomtrusselen virker både nærmere og mer skremmende enn på lenge disse siste dagene. Utsagnene fra president Donald Trump og diktator Kim Jong-un gjør oss utrygge. Kirkenes verdensråd ønsker sammen med Den norske kirke å engasjere menigheter over hele verden denne helga.

- Den meget spente situasjonen mellom Nord- og Sør-Korea skaper frykt, ikke bare i regionen, men internasjonalt. Den meget harde retorikken mellom president Donald Trump og diktator Kim Jong-un bekymrer meg, ikke minst fordi atomangrep faktisk kan bli en konsekvens, sier Einar Tjelle, fungerende generalsekretær i Mellomkirkelig råd for Den norske kirke.

Internasjonalt kirkefokus
- Kirkenes verdensråd har i flere tiår vært engasjert i fredsarbeid, i tett samarbeid med medlemskirker fra regionen. Denne uken kom rådet med en uttalelse om situasjonen (lenke lenger ned på siden), hvor det særlig understrekes behovet for å dempe den harde krigsretorikken. Kirkenes verdensråd er også kritisk til FNs sikkerhetsråds nylig vedtatte sanksjoner mot Nord-Korea, og mener disse kan øke konfliktnivået.

Kirkenes verdensråds generalsekretær, Olav Fykse Tveit, representerer kirkefellesskapene til mer enn 560 millioner mennesker over hele verden.
- Vi ber om at det internasjonale samfunnets tilnærming til Nord-Korea skal dreie seg om dialog og engasjement og ikke militær eller politisk konfrontasjon.

- Jeg vil oppfordre menigheter og medlemmer i Den norske kirke til å be om fred og modig dialog på Korea-halvøya, avslutter Einar Tjelle