Behov for DEG

Det norske folks stolte tradisjon går av stabelen på søndag. Men det mangler fortsatt bøssebærere til TV-aksjonen 22. oktober.

Særlig i storbyene er det behov for mange fler til å ringe på dører og invitere nordmenn til å støtte UNICEF. I år skal pengene fra NRKs TV-aksjon gå til UNICEFs arbeid med å gi utdanning til barn som er rammet av krig og konflikt. Ett av fem barn i krigs- og konfliktområder får ikke skolegang i dag, og dette kan vi nå gjøre noe med. Det er barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan som nå skal få tilbud om skole.

Ta med deg en bøsse, og gjerne et skolebarn, om du har, og gå på årets viktigste søndagstur mellom kl. 16-18!