Diakoni er kirkens omsorgstjeneste

Diakoni handler om hvordan kirken viser nestekjærlighet, er inkluderende, og viser engasjement og ansvar for både miljø, forbruk og rettferdighet. 9.-15. oktober gjør Oslo bispedømme dette budskapet ekstra synlig i det offentlige rom på busser, trikker og T-baner i Oslo, Asker og Bærum.

Diakonikampanjen har tre ulike plakater - se lenke til plakatene nederst på siden.

Diakonen leder det diakonale arbeidet i en menighet eller kirke, og har et hovedansvar for at diakonien virkeliggjøres gjennom kirkens liv og lære. Helt konkret så jobber diakoner med å bedre menneskers livsvilkår uavhengig av bakgrunn og livsfase.

Fokus for trikkekampanjen til Oslo bispedømme:
Diakoni er kirkens omsorgstjeneste.
Diakoni er kirkens kroppsspråk: hender, føtter og øyne i verden.
Diakoni kan gjøre en forskjell.

-Vi vil vise byen og hele bispedømmet hva kirkens omsorgstjeneste er og gjør. Dette er en sentral del av det oppdraget vi har som kirke, sier Finn Folke Thorp, kommunikasjonsrådgiver i Kirkelig fellesråd i Oslo.

Instagram: #ditdugår
Nett: kirken.no/oslo/diakoni