Ingeborg Dybvig er kirkens nye kommunikasjonsdirektør

Kirkerådet har ansatt Ingeborg Dybvig (53) i stillingen som kommunikasjonsdirektør.

I tillegg til bred kommunikasjonsfaglig erfaring fra ulike bransjer, har Ingeborg Dybvig også bakgrunn som journalist, blant annet fra Vårt Land. Hun kommer fra stillingen som konserndirektør i Lindorff Group AB, der hun ledet det eksterne og interne markeds- og kommunikasjonsarbeidet i 12 europeiske land.

- De store endringene Den norske kirke står overfor de neste årene er både utfordrende og spennende – både eksternt for befolkningen og internt i kirken. Jeg gleder meg til å få bidra inn i dette viktige arbeidet og ser frem til å ta fatt. Ikke minst gleder meg jeg meg til å bli nærmere kjent med dyktige kolleger i Kirkerådet generelt og i kommunikasjonsavdelingen spesielt, sier Ingeborg Dybvig.

Hun er opptatt av å skape åpen dialog og bygge sterke team og gode allianser.

- Sammen med tydelig ledelse skaper det grobunn for vekst og utvikling og en god internkultur, som er viktig for å skape gode prosesser rundt endringene som kommer, sier Ingeborg Dybvig.

Ingeborg Dybvig er gift og har to voksne sønner. Hun bor på Røa i Oslo.