Eidsvoll kirke 1000 år

2017 er året da Eidsvoll kirke, eller kirkestedet Eid om man skal være mer presis, feirer 1000 år. Feiringen starter på selveste Olsok, med pilegrimsvandring til kirken, gudstjeneste og piknik i Wergelandsparken etter gudstjenesten. Olav Haraldsson, senere Olav Den Hellige gikk til ottesang og ble sunget messe for i Eid kirke på sin ferd i Norge i 1017.

De som deltar på pilegrimsvandringen vil få et spesielt pilegrimsbrev, de vedlagte dokument.