Fordømmer Charlie Hebdo-angrep

- Jeg er dypt rystet og fordømmer på det sterkeste det feige og målrettede terroranslaget mot Charlie Hebdo, sier Erling Pettersen, leder for Mellomkirkelig råd og biskop i Stavanger.

- Saklig religionskritikk er sammen med vern av ytringsfriheten og respekten for likeverd og menneskeverd grunnleggende europeiske verdier. Friheten til å ytre seg fritt uten frykt for represalier har blitt kjempet fram i Europa gjennom århundrer og er umistelig, sier lederen for Den norske kirkes utenriksorgan.

Ytringsfriheten må aldri innskrenkes
Satire av politisk og religiøs makt har spilt en viktig rolle for demokratiet i Europa.

- Ytringsfriheten må aldri innskrenkes, men den fordrer samtidig ansvarlighet når den brukes slik at den opprettholder folks verdighet. Vi skal forsvare ytringsfriheten ved å bruke den konstruktivt for å fremme de gode verdiene vi vil bygge samfunnet på, sier Pettersen.

Fortsette dialogarbeid
Han vil nå intensivere arbeidet med å motarbeide at religion blir misbrukt for å legitimere vold og hat.

- Som kirke har vi et særlig ansvar for å motarbeide religiøs ekstremisme og misbruk av religion som legitimerer vold. Den norske kirke vil derfor fortsette vår gode dialog med Samarbeidsråd for tros- og livssynssamfunn og Islamsk Råd Norge for å videreføre vårt arbeid for å sikre menneskerettigheter og ufravikelige friheter som ytringsfriheten, sier Pettersen.

Må unngå økt islamfrykt
-Vi må unngå at hendelsen bidrar til økt islamfrykt. Vi har alle et ansvar - som europeiske borgere - enten vi er muslimer eller har en annen tro, om å snakke sant og nøkternt om gjerningsmennene. Disse representerer ikke islam, sier han.