Håper fredsprisen vil styrke kvinner og barns rettigheter

- Vi gratulerer Kailash Satyarthi og Malala Yousafzay med Nobels fredspris 2014, sier Berit Hagen Agøy, generalsekretær i Mellomkirkelig råd for Den norske kirke.

- Det er gledelig at fredsprisen i år minner oss om hvor viktig kvinner og barns rettigheter er i et fredsperspektiv. For kirkene er arbeid for kvinners rettigheter og retten til utdanning en naturlig del av et menneskerettighetsengasjement. Utdanning av jenter er avgjørende viktig for å skape utvikling, sier Hagen Agøy.

Gir barns rettigheter et løft
Generalsekretæren peker på at det både nasjonalt og internasjonalt er svært viktig at arbeidet for barns rettigheter får et løft.

- Denne fredsprisen gir en ny dimensjon til fredsbegrepet ved å sette fokus på at fred også handler om å ta vare på barn. Denne prisen retter også søkelyset mot utnyttelsen av fattige barns arbeidskraft, og viktigheten av alle barns rett til å gå på skole, sier Hagen Agøy.

Religioner sammen mot ekstremisme
Hun legger også merke til understrekingen av det interreligiøse aspektet ved årets utdeling.
- Vi håper prisen bidrar til at kampen for barn- og kvinners rettigheter blir et felles anliggende for religiøse ledere. Håpet er at religiøse aktører samarbeider om barn- og kvinners rettigheter og mulighet til utdanning, og gjennom dette også bidrar til toleranse og fredelig sameksistens, sier Hagen Agøy.