Herborg Finnset har størst tilslutning blant biskopene

Syv av landets tolv biskoper anbefaler domprosten i Tromsø, Herborg Finnset som ny biskop i Nord-Hålogaland bispedømme. De to øvrige kandidatene, prost i Alta Olav Øygard og seksjonsleder i Kirkerådet Hans Arne Akerø, fikk henholdsvis tre og to førstestemmer hver.

Dette er biskopenes stemmefordeling:

  • Herborg Finnset  
    7 førstestemmer, 2 andrestemmer, 3 tredjestemmer
  • Olav Øygard
    3 førstestemmer, 6 andrestemmer, 3 tredjestemmer
  • Hans Arne Akerø
    2 førstestemmer, 4 andrestemmer, 6 tredjestemmer


Nord-Hålogaland bispedømmeråd har prost Olav Øygard på topp i sin uttalelse 4. september 2014.

Når Kirkerådet 24. september tilsetter Per Oskar Kjølaas etterfølger som biskop i Nord-Hålogaland, står valget mellom de tre som fikk størst oppslutning i den kirkelige avstemningsrunden 20. juni til 20. august.
Se nyhetssak om dette (21. august 2014).