Krever globalt atomvåpenforbud

Den 6. og 9. august er det 70 år siden atombombene falt over Hiroshima og Nagasaki.

- 70 år etter de katastrofale atombombene over Hiroshima og Nagasaki er det på høy tid med et globalt forbud mot kjernevåpen, sier Einar Tjelle, fungerende generalsekretær i Mellomkirkelig råd for Den norske kirke.

Han deltar på minnemarkeringen og konserten Hiroshima 70, kl. 18.00 på Youngstorget i Oslo torsdag 6. august.

- Vi har egentlig et flertall i Stortinget for et forbud mot atomvåpen, og globalt er det et økende trykk for å få til dette, sier Tjelle.

Østerrike har gått i spissen for en humanitær erklæring som oppfordrer land til å arbeide for å forby og avskaffe atomvåpen. Den norske regjeringen har så langt ikke villet slutte seg til, og viser til Norges forpliktelser i NATO.

- Jeg håper at minnemarkeringer over hele verden i dag kan bidra til en ny oppmerksomhet, sier Tjelle.

Forbønn for de etterlatte
Han utfordrer menighetene i Den norske kirke til å be om fred og rettferdighet kommende søndag, og særlig for de etterlatte etter atombombene i Hiroshima og Nagasaki.

Tor Berger Jørgensen, biskop i Sør-Hålogaland bispedømme, deltar samtidig under den offisielle minnemarkeringen i Hiroshima sammen med andre representanter fra Kirkenes verdensråd.

Kjente artister stiller opp
En rekke kjente artister stiller opp under konserten i Oslo. Det blir også appell fra en av de overlevende etter Hiroshima-angrepet.

Nei til atomvåpen, Norsk Folkehjelp, LO, Norges Fredsråd og den norske avdelingen av Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN) er blant arrangørene av markeringen torsdag 6. august.