Krever sterk norsk klimainnsats i Lima

- Det koster, men vi tror det nytter å gå inn med fornyet styrke for å vise at dette er vår tids største etiske utfordring, sier biskop og valgt leder for Mellomkirkelig råd, Erling Pettersen.

I en fersk uttalelse fra rådet, som ofte omtales som Den norske kirkes utenriksdepartement, oppfordres norske politikere til å kutte Norges utslipp med minst 50 prosent innen 2030. Regjeringen blir også oppfordret til å øke de økonomiske bidragene til internasjonal klimafinansiering, som Det grønne klimafondet.

Biskop Erling J. Pettersen er leder av Mellomkirkelig råd.

- Regjeringen har nå anledning til å vise at det samlede politiske presset som er lagt på regjeringen i budsjettforhandlingene kan settes ut i praksis gjennom en offensiv holdning under forhandlingene i Lima, sier Pettersen (bilde).

I dag, 1. desember, starter årets internasjonale klimaforhandlinger i Lima i Peru. Mellomkirkelig råd ber i uttalelsen politikere og forhandlingsdelegasjon om å sørge for at Norges klimabidrag reflekterer en rettferdig byrdefordeling basert på økonomisk kapasitet og historiske ansvar.

- Jeg vil utfordre norske politikere til å vise større handlekraft og ha større mot i klimapolitikken. Dette handler om våre barnebarns framtid. Jeg støtter de politikerne som våger og håper at disse modige stemmene finnes på tvers av partiene, sier Pettersen.