Sissel Vartdal blir kirkens første HR-sjef

Kirkerådet har tilsatt Sissel Vartdal (46) i stillingen som HR-sjef. Hun blir den første HR-sjefen i Kirkerådets 45 år lange historie.

Sissel Vartdal kommer fra stillingen som personalsjef i Sjømannskirken. Hun har bred erfaring fra ulike kirkelige stillinger, blant annet som kirkeverge i åtte år, konsulent i Kirkens SOS og Bergen kirkelige fellesråd. Sissel har også tidligere arbeidet i Kirkerådet, da som prosjektleder for demokratireformen. Hun har vært nestleder og medlem av Kirkerådet og har også bakgrunn fra bispedømmeråd og Mellomkirkelig råd.

- Vi er svært glade for å få Sissel inn i denne stillingen. Dette blir en nøkkelrolle i omstillingsprosessene kirken står overfor. Hun vil være sentral i arbeidet med å bygge opp kompetanse innen personalforvaltning og arbeidsgiverspørsmål i Den norske kirke, sier administrasjonsdirektør i Kirkerådet, Jan Rune Fagermoen.

- Kirken står overfor store og viktige endringsprosesser, og jeg gleder meg til å gå inn i dette med fokus på det viktigtse: Menneskene. Sammen med andre skal jeg få bidra og påvirke slik at medarbeidere kjenner at det både er godt og meningsfullt å stå i kirkelig tjeneste, sier Sissel Vartdal.

Hun er på plass som HR-sjef i august.