Jobb som forandrer

Må man være et englebarn for å jobbe i kirken?  Heldigvis er svaret nei. Det finnes mange slags folk i verden. Derfor bør det være mange slags folk som jobber i kirken.

Alle arbeider med å formidle tro, mening og håp til barn, unge, voksne og gamle. Nedenfor forteller noen av dem hvorfor de har valgt nettopp denne jobben.

Kirken trenger nye medarbeidere, særlig i de vigslede yrkesgruppene, - de som jobber som diakoner, kantorer, kateketer og prester -, men også innen administrasjon, bygg og vedlikehold.