18 år og lysten på kirkejobb

Er kirken en aktuell arbeidsplass for en 18-åring fra Tysvær? Absolutt, svarer Eirik – han har vært på snarvisitt hos Kirkerådet for å se hva kirken har å by på for morgendagens arbeidstakere.

Eirik Førland Bjørnå har vært på lederkurs i hovedstaden i regi av KFUK-KFUM. Sammen med vel 20 andre vestlands-ungdommer var han invitert til Kirkens hus for å få et innblikk i kirken som arbeidsplass.
- Jeg kan absolutt tenke meg å jobbe i kirken når jeg er ferdig med utdannelsen. For meg er særlig diakonyrket spennende, jeg liker godt å jobbe med barn og unge. Eller kanskje jeg vil bli kateket, det virker også å være en bra jobb.

Ung, men erfaren
Eirik er allerede godt kjent med denne type arbeid. Han har deltatt på Liv-kurs (Leder i vekst), han har vært med på andre kurs for frivillige, og han er speiderleder i tillegg til å være medlem i KRIK. Nå går han i andre klasse på videregående, og han har en utpreget god egenskap:

- Jeg sier alltid ja når jeg blir spurt om å hjelpe til, dersom jeg har anledning til det. Jeg har vokst opp i kirken, og kjenner meg hjemme her. Jeg synes det er givende å møte mennesker og ha kontakt med de unge. Sånn kan jeg være med å påvirke dem, og gi dem noe av det jeg har opplevd og synes er viktig.

Rekruttering til kirkelig tjeneste er viktig. Å utfordre de unge man treffer i egen menighet, å finne de potensielle kantorene, prestene, diakonene og kateketene – og alle de andre kirkelig ansatte – er en oppgave alle kan bidra til.

Rekrutteringsagenter
Kirkerådets Ragna Dahlen har jobbet særlig for rekruttering de siste årene, og hennes oppfordring er klar:

- Hver enkelt som er frivillig eller ansatt i kirken eller i en kristen organisasjon er egentlig en rekrutteringsagent. Diakon, kantor, kateket og prest er i særlige posisjoner til å se, kalle og utfordre til aktiv deltakelse. Statistikken viser at ca 90 % av de som velger kirkelig utdanning har egen positiv erfaring fra barne- og ungdomsår. Derfor må vi ha et våkent blikk på dette!

Ragna inviterte delegasjonen til Kirkens hus denne fredagen i mars, og hun er godt fornøyd med opplegget.

- Det er viktig å vise mangfoldet i kirken, og at det er arbeidsplass for ulike mennesker med forskjellige kvaliteter og interesser. Vi må gjøre en skikkelig jobb for å bevare den brede profesjonskompetansen som er karakteristisk for vår lutherske folkekirke. Jeg synes ikke det er vanskelig i å framsnakke kirken som arbeidsmarked. Her er det arbeid med mening, hvor den enkelte får mulighet til å arbeide tett på mange menneskers hverdag. Mitt ønske er at vi får en bred og langsiktig satsing på rekruttering, slik at kirken har gode medarbeidere også i årene som kommer.