Ledige stillinger

Nettstedet kirkejobb.no er en oversikt over ledige stillinger utlyst av bispedømmerådene, Kirkerådet og en rekke kirkelige fellesråd.

nav.no finnes en tilsvarende oversikt over ledige stillinger i Den norske kirke. Alle stillingsutlysninger som oppgir kirkesamfunnets navn, ”Den norske kirke”, er med i det tilrettelagte søket.

Den norske kirke har opprettet nettstedet kirkejobb.no. Her finner du ledige stillinger utlyst av bispedømmerådene, Kirkerådet og en rekke kirkelige fellesråd.

På nettsiden kirkejobb.no er det mulig å registrere en CV som kan ligge i databasen til senere bruk. Arbeidsgivere vil ha mulighet til å finne fram til en søker på bakgrunn av innregistrert CV.