Hverdagskirken

Kirken er mer enn søndagens gudstjenester og kirkelige handlinger ved livets store overganger. I menigheter over hele landet er tusenvis av mennesker engasjert både frivillig og i ulike stillinger for å drive blant annet diakonalt arbeid, trosopplæring og kulturarrangementer blant barn, ungdom, voksne og eldre. Hver dag hele uken.

Over 93000 personer var engasjert i frivillig arbeid i Den norske kirkes menigheter i 2016. I dokumentet "Hverdagskirken" finner du tall om viktige hverdagstilbud i menighetene. Disse aktivitetene er avhengig av  samarbeid mellom frivillige i menighetene.

I menighetenes 2016-rapportering går det fram at om lag 28000 deltok på baby- og småbarnssang, 16188 mottok 4-årsbok, 9985 deltok på Tårnagenthelg og 9827 var med på Lys Våken.

Klikk her og les om

  • Frivillighet   
  • Diakoni   
  • Barne-, ungdomsarbeid og trosopplæring
  • Kor    
  • Konserter og kulturarrangementer