Kirkelige handlinger og gudstjenester

Det ble døpt 30 268 i Den norske kirke i 2017. Andelen døpte 1-åringer blant barn av medlemmer og tilhørige bosatt i Norge var 76 % i 2017. Det er en nedgang på 0,7 prosentpoeng fra 2016.

35 281 unge ble konfirmert i Den norske kirke i 2017. Oppslutningen om konfirmasjon blant 15-åringer som er medlemmer i Den norske kirke, har sunket noe de siste to årene, etter å ha ligget stabilt rundt 87 % i flere år, - til 85,0 % i 2016 og 83,2 % i 2017.

I løpet av 2017 var 5,4 millioner gudstjenestebesøk, 1,8 millioner deltok på konserter og kulturarrangement i kirkene og nesten 100.000 er engasjert i frivillig arbeid rundt om i menighetene.

Det gjennomsnittlige frammøte ved gudstjenesten gikk ned fra 92 i 2016 til 90 i 2017.  Gudstjenester utenom søn- og helligdager har imidlertid økt det gjennomsnittlige deltakerantallet per gudstjeneste fra 79 til 81,5.