Flyktninger, innvandrere og integrering

Fredag 6. april inviteres du til å sette menigheters møte med flyktninger på dagsorden. Det har vært et stort kirkelig engasjement i møte med flyktninger og asylsøkere, og i hele Norge har folk bidratt i ulike tiltak. Frivillige og ansatte i menigheter, deres samarbeidspartnere og organisasjoner inviteres nå til en nasjonal konferanse for å dele erfaringer fra dette arbeidet.

Frykt og fellesskap er tema for konferansen. Hva er det vi frykter i møte med det nye og fremmede? Hva frykter de som har bodd i Norge hele livet, og hvilken frykt opplever nylig bosatte? Og hvilke fellesskap kan vi skape sammen? Har du erfaringer du vil dele, på godt og vondt? Eller vil du lære av andre? På konferansen presenteres kunnskap og erfaringer fra forskning og praksis. Målet er å sende alle hjem med mer erfaring  og inspirasjon til videre arbeid for og med flyktninger.

Mer informasjon og påmelding finner du ved å trykke her.

 

Kirker i Norge har fagmiljøer som i årevis har jobbet med lokal integrering (lenker lenger ned i artikkelen):

  • De kirkelige dialogsentrene
  • Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)
  • Flerkulturelt kirkelig nettverk

Arbeid for frihet og rettigheter
Den norske kirkes engasjement for innvandrere og integrering fulgte i kjølvannet av at Norge åpnet for økt arbeidsinnvandring på 1970-tallet. Kirken var raskt på banen og har siden arbeidet aktivt for andre menneskers frihet og rettigheter.

Dette omfatter både politisk påvirkning og holdningsskapende arbeid.

Både Bispemøtet, Mellomkirkelig råd og Kirkemøtet har uttalt seg om temaene.

 

Uttalelser: